Dễ dàng truy xuất, kiểm tra thông tin yêu cầu

Phê duyệt đơn xin nghỉ (nghỉ phép, nghỉ ốm,…), đăng ký tăng ca, thay đổi giờ làm, giải trình chấm công,… ngay trên ứng dụng điện thoại giúp doanh nghiệp theo dõi thời gian làm việc của từng nhân viên và tiện lợi cho cả quản lý lẫn nhân viên.

Quản lý phép

  • Định nghĩa các loại nghỉ phép: phép có hưởng lương, không hưởng lương.
  • Thiết lập hạn mức phép từng loại theo chức vụ, nhân viên cụ thể.
  • Thiết lập quy trình duyệt phép linh động theo loại phép, thời gian nghỉ phép.
  • Tự động xếp ca trong tháng và cho phép điều chỉnh ca nhanh chóng.
  • Liên kết tất cả dữ liệu liên quan và tính công hàng ngày tự động cho nhân viên.

Cấp hạn mức phép

Thiết lập các quy định chung và giới hạn số ngày phép theo các đối tượng nhân viên hoặc theo chức vụ. Theo đó, khi một nhân viên gửi yêu cầu xin nghỉ phép, hệ thống sẽ thay quản lý rà soát lại số ngày phép còn lại của nhân viên đó theo quy định và thông báo lên quản lý qua ứng dụng cá nhân.

Thiết lập quản lý phép là bước quan trọng trong quá trình thiết lập tính công tự động, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian về sau.

Xin nghỉ phép/công tác

  • Định nghĩa các loại nghỉ phép: phép có hưởng lương, không hưởng lương.
  • Thiết lập hạn mức phép từng loại theo chức vụ, nhân viên cụ thể.
  • Thiết lập quy trình duyệt phép linh động theo loại phép, thời gian nghỉ phép.
  • Tự động xếp ca trong tháng và cho phép điều chỉnh ca nhanh chóng.
  • Liên kết tất cả dữ liệu liên quan và tính công hàng ngày tự động cho nhân viên.

Đổi giờ làm / Đổi ca

Dành cho nhân viên có nhu cầu thay đổi ca làm việc trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Ứng dụng cho phép nhân viên chọn khoảng thời gian mong muốn được đổi giờ làm, và các ca làm việc mà nhân viên đó có quyền truy cập theo sự cho phép của quản lý.

Nhân viên có thể chọn đề xuất nhiều khoảng thời gian cách biệt khác nhau để phù hợp với lịch cá nhân. Nếu nhu cầu quá đặc biệt, nhân viên còn có thể xin một ca làm việc dành riêng cho mình.

Đăng ký Tăng ca

JeeHR cung cấp nhiều hình thức tăng ca, nhân viên có thể gửi yêu cầu trước hoặc sau khi tăng ca đều được.

Một nhân viên có thể bị hạn chế về hình thức đăng ký tăng ca tùy theo quyết sách quản lý của doanh nghiệp.

Thời gian tăng ca sẽ được tính toán số công tự động theo hệ số mà doanh nghiệp quy định.

Giải trình chấm công

Khi phát hiện thiếu công do quên chấm công, nhân viên có thể gửi giải trình cho quản lý duyệt.

Mỗi tháng trước ngày chốt công, ứng dụng JeeHR cũng gửi thông báo tự động nhắc nhở nhân viên kiểm tra bảng công cá nhân và gửi đơn giải trình nếu cần thiết.

Dùng thử 14 ngày đầy đủ chức năng
Không giới hạn số lượng người dùng trong thời gian dùng thử