Tập trung, truy xuất dễ dàng

Dễ dàng tra cứu thông tin, cập nhật được quá trình tham gia ký kết hợp đồng và bảo hiểm của nhân viên với tổ chức. Hỗ trợ định nghĩa tỉ lệ các loại hợp đồng, bảo hiểm cho nhân viên và tổ chức. Thống kê và lựa chọn danh sách nhân viên áp dụng khấu trừ các khoản bảo hiểm vào lương.

Tạo Hợp đồng tự động

Hợp đồng tạo sẵn theo mẫu tuỳ ý trên Word, sau đó được import lên hệ thống.

Khi onboard cho nhân viên mới, phòng nhân sự chỉ cần nhập liệu thông tin 1 lần lên phần mềm, hệ thống sẽ xuất ra file hợp đồng hoàn thiện chỉn chu để in ấn và lưu giữ.

Việc cập nhật thông tin đơn giản, chỉ cần thay đổi từng mảng thông tin phạm vi nhỏ, giúp hạn chế tối đa khả năng xảy ra sai sót.

Mọi thông tin của mỗi nhân viên đều được lưu trữ và phân loại chi tiết giúp dễ dàng tìm kiếm rà soát, thống kê và phân tích.

Danh sách nhân viên theo từng loại hợp đồng

JeeHR theo dõi và phân loại Hợp đồng theo thời hạn, giúp dễ dàng quản lý và bổ sung

Ứng dụng JeeHR cũng tự động gửi thông báo cho bộ phận Nhân sự khi có hợp đồng cần tạo hoặc gia hạn.

Phần mềm cũng cho phép tạo số lượng lớn hợp đồng gia hạn dựa trên dữ liệu có sẵn của hợp đồng cũ.

Quản lý thông tin bảo hiểm

Người dùng cấu hình các thông số bảo hiểm theo tỷ lệ đóng, mức đóng cơ sở và ngày chốt tăng, giảm bảo hiểm.

Gợi ý danh sách tăng giảm bảo hiểm trên hệ thống.

Tự động tính toán chi phí bảo hiểm, truy thu, hoàn trả tiền bảo hiểm, kết xuất form mẫu thanh toán các thủ tục bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước.

Lưu lại toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm cho doanh nghiệp, nhà quản lý và người lao động có thể dễ dàng theo dõi lịch sử chi trả bảo hiểm trực tiếp trên

Dùng thử 14 ngày đầy đủ chức năng
Không giới hạn số lượng người dùng trong thời gian dùng thử