Tập trung dữ liệu nhân sự

Quản lý thông tin của cả công ty trong một tập dữ liệu nhân sự thống nhất, an toàn và bảo mật, không còn nỗi lo mất mát, trùng lặp thông tin.

Truy xuất và thay đổi dữ liệu dễ dàng với các thao tác kéo thả, nhập liệu tinh gọn.

Quản lý hồ sơ nhân viên, quá trình làm việc

 • Quản lý thông tin cá nhân
 • Loại nhân viên: Toàn thời gian, thử việc, bán thời gian
 • Người quản lý trực tiếp
 • Hình ảnh CBNV - Hộ chiếu/thị thực
 • Trình độ, bằng cấp chuyên môn
 • Quan hệ nhân thân
 • Hợp đồng lao động
 • Tăng giảm lương, phụ cấp
 • Khen thưởng, kỷ luật
 • Quá trình điều động, bổ nhiệm, kiêm nhiệm
 • Quá trình công tác trước khi vào Công ty
 • Quá trình đào tạo
 • Quá trình đóng bảo hiểm

Số hóa Hồ sơ nhân viên

Toàn bộ các thông tin về nhân viên được lưu trữ trên máy chủ JeeHR, dễ dàng bổ sung khi có sự thay đổi.

Truy xuất dữ liệu nhân viên nhanh chóng với chức năng tìm kiếm, tiết kiệm thời gian so với hồ sơ giấy tờ truyền thống.

Với hơn 30 tính năng quản lý thông tin nhân viên, 50 tính năng hỗ trợ xác lập bộ máy tổ chức. Phân hệ Quản lý tổ chức - Nguồn nhân lực giúp Doanh nghiệp quản lý và thống kê toàn bộ thông tin nhân sự từ hội sở đến các chi nhánh, phòng ban,...

Bổ sung Hồ sơ dễ dàng

Khi có thay đổi về chính sách công ty, cơ cấu tổ chức hoặc thay đổi quy định pháp luật, việc điều chỉnh lại số lượng lớn hồ sơ nhân viên sẽ rất tốn thời gian và khó theo dõi.

Phần mềm có thể quét cơ sở dữ liệu nhân sự, lọc ra những tài khoản nhân viên còn thiếu hồ sơ để yêu cầu bổ sung, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên.

Quản lý cấp phát tài sản sử dụng

Danh sách tài sản công ty khi khai báo lên JeeHR sẽ được phân loại, mô tả trạng thái giúp dễ dàng truy xuất khi cần. Từ danh sách tổng hợp có thể xem chi tiết mỗi cá nhân đang sử dụng tài sản.

Tài sản được đưa vào sử dụng đều có chứng từ trên JeeHR, cần có sự phê chuẩn của quản lý hoặc người chịu trách nhiệm bàn giao.

Dùng thử 14 ngày đầy đủ chức năng
Không giới hạn số lượng người dùng trong thời gian dùng thử