Định hình cấu trúc Doanh nghiệp

Mô phỏng 100% cơ cấu Doanh nghiệp, với cây thư mục vô tận - mỗi nhánh có một hoặc nhiều chức vụ đối chiếu thực tế với mô hình Doanh nghiệp. Từ đó, Doanh nghiệp dễ dàng thiếp lập quy trình kiểm duyệt phép cho công nhân viên hoạt động tại tổ chức.

Hoạch định nhân sự với cây thư mục nhánh vô tận

Hệ thống cho phép quản lý bộ máy tổ chức Doanh nghiệp dưới dạng cây thư mục. Bằng những thao tác đơn giản: Click điền thông tin, kéo thả trực tiếp trên mô hình; cho phép người quản lý kiểm soát số lượng nhân viên định biên và hiện có tại Doanh nghiệp với những thông số cụ thể, chi tiết,...

Sơ đồ tổ chức - Di chuyển linh động

JeeHR hỗ trợ người dùng tối ưu hóa khả năng sắp xếp và ổn định vị trí nhân sự theo chỉ số định biên trên giao diện trực quan. Với khả năng tùy biến kéo thả, nhân viên nhân sự có thể linh động điều chỉnh nhanh các vị trí chức vụ phù hợp với bộ máy tổ chức thực tế.

Dùng thử 14 ngày đầy đủ chức năng
Không giới hạn số lượng người dùng trong thời gian dùng thử