Thiết kế phù hợp với doanh nghiệp

Xây dựng riêng cho doanh nghiệp từng hệ thống báo cáo khác nhau. Mang đến trải nghiệm tốt nhất trong công tác quản lý thống kê dữ liệu lâu dài. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ Doanh nghiệp tích hợp các mẫu báo cáo từ ngân hàng, nhà nước,… Thiết lập báo cáo tùy chọn theo đặc thù tổ chức.

Định dạng báo cáo theo ý muốn

Ngoài các báo cáo thống kê dạng tĩnh được tạo sẵn cho mục đích quản lý, JeeHR còn phát triển định dạng báo cáo với dữ liệu động giúp trích xuất dữ liệu từ phần mềm một cách tự do nhất.

Phần mềm có thể quét cơ sở dữ liệu nhân sự, thiết lập thống kê theo các trường dữ liệu tuỳ ý. Kết quả thống kê được hiển thị trên phần mềm hoặc tải xuống file Excel.

Báo cáo Nhân sự

 • Danh sách nhân viên theo đơn vị/chi nhánh/khối/phòng ban
 • Danh sách nhân sự tăng mới, thôi việc theo thời gian
 • Danh sách nhân viên có sinh nhật trong tháng
 • Thống kê số lượng theo bằng cấp, độ tuổi
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Thời gian nghỉ việc trung bình
 • Báo cáo tổng số nhân viên, tỷ lệ nam nữ, độ tuổi trung bình
 • Thống kê các trường hợp thuyên chuyển bổ nhiệm
 • Thống kê danh sách nghỉ phép
 • Thống kê danh sách thiếu hồ sơ
 • Thống kê tổng hợp phép năm
 • Thống kê số lượng nhân viên theo chức vụ
 • Thống kê tình hình biến động nhân sự
 • Thống kê thâm niên làm việc

Báo cáo Chấm công - Tính lương

 • Danh sách đi trễ, tăng ca
 • In phiếu lương
 • Danh sách đóng thuế thu nhập
 • Bảng lương chuyển khoản
 • Bảng lương tiền mặt
 • Tổng các khoản trừ lương
 • Tổng các khoản thu nhập thêm
 • Lương nhân viên theo thời gian
 • Tổng quỹ lương các tháng, phụ cấp
 • So sánh tổng quỹ lương theo tháng
 • Thống kê cấu trúc lương
 • Số lượng nhân viên đi làm
 • Danh sách xin xác nhận giờ công
 • Bảng lương tổng quát, chi tiết
Dùng thử 14 ngày đầy đủ chức năng
Không giới hạn số lượng người dùng trong thời gian dùng thử