Giải pháp chấm công đặc thù cho ngành Xây dựng

Tương thích với nhiều thiết bị giúp thực hiện việc chấm công ngay tại công trường xây dựng.

Sử dụng nhận diện gương mặt, nhận diện theo vị trí để nhân viên tự chấm công thông qua điện thoại di động của mình hoặc sử dụng điện thoại của quản lý làm máy chấm công cho các nhân viên trong tổ/ nhóm,...

Quản lý chấm công cho nhân viên qua điện thoại

Đặc thù ngành xây dựng là đội ngũ kỹ sư, công nhân chuyên làm việc thường xuyên tại công trường và không cố định ở một địa điểm quá lâu. Máy chấm công sinh trắc học truyền thống hiện tại không phù hợp và tiện dụng với môi trường thực địa.

JeeHR sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện khuôn mặt cho phép công nhân / nhân viên có thể sử dụng điện thoại thông minh để tự chấm công cho mình. Người quản lý có thể chấm công dễ dàng cho toàn bộ công nhân/ nhân viên tại công trường thông qua một chiếc điện thoại thông minh.

Chấm công theo vị trí

JeeHR thông qua định vị GPS trên điện thoại để khai báo & quản lý vị trí của nhân viên làm việc bên ngoài.

Công ty có thể thiết lập trên bản đồ những địa điểm cho phép nhân viên chấm công bằng chức năng này trong một phạm vi địa điểm.

Đối với trường hợp không có quy định trước về địa điểm chấm công cố định, quản lý vẫn có thể nắm được vị trí chính xác theo thời gian thực của nhân viên, và đưa ra quyết định có cho phép nhân viên báo chấm công hợp lệ.

Quản lý ca làm việc

Quản lý dễ dàng xếp ca cho hàng loạt nhân viên,

Cho phép nhân viên gửi yêu cầu đăng ký ca làm.

Cho phép nhân viên yêu cầu đổi ca làm cho người khác.

Các yêu cầu của nhân viên sẽ hiện thông báo trên điện thoại của quản lý và có thể được duyệt ngay.

Quản lý, theo dõi, tính lương theo dự án, địa điểm và vai trò trách nhiệm

Thiết kế theo yêu cầu đặc thù từ các khách hàng trong ngành xây dựng:

- Quản lý theo nhóm phân loại, đơn giản hoá công việc cho số lượng lớn nhân viên.

- Chỉ định nhân sự vào dự án, tự động áp dụng địa điểm chấm công và quy định về thời gian làm việc thiết lập sẵn cho dự án đó.

- Quản lý luồng công việc, số lượng nhân lực đang làm và cập nhật tiến độ.

Khách hàng tiêu biểu

Hơn 50,000 người đã tin dùng JeeHR

Phân hệ tính năng

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý nhân sự

Cơ cấu & Sơ đồ tổ chức

Quản lý, thiết lập cơ cấu & tổ chức doanh nghiệp động theo dạng cây. Cho phép người sử dụng có thể sáp nhập hoặc tách các phòng ban, đơn vị.

Hồ sơ nhân viên

Quản lý và hệ thống hóa toàn bộ thông tin hồ sơ nhân viên. Từ hồ sơ cá nhân, bảo hiểm sức khỏe cho đến quá trình luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, ...

Hợp đồng VÀ BẢO HIỂM

Quản lý hợp đồng, gia hạn hợp đồng, theo dõi quá trình đóng các loại bảo hiểm, tăng giảm BHXH, tự động cập nhật thông tin bảo hiểm,...

TÍNH LƯƠNG

Thiết lập công thức tính lương, các khoản lương, phụ cấp, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, bảng chi lương tổng quát...

Ca làm việc & Chấm công

Thiết lập ca làm việc và hình thức chấm công. Cho phép thiết lập nhiều loại ca làm việc và nhiều hình thức chấm công đáp ứng nhu cầu của mọi loại hình doanh nghiệp.

Quản lý yêu cầu

Thiết lập chính sách quản lý và cấp ngày phép cho nhân viên, theo dõi số ngày nghỉ phép, tổng hợp tình hình nghỉ phép, cấu hình duyệt phép, gửi đơn xin nghỉ phép trực tuyến...

Ứng dụng cá nhân

Ứng dụng di động cho nhân viên và quản lý, sử dụng mọi lúc mọi nơi. Phân quyền theo các vị trí khác nhau.

Báo cáo & Thống kê

Cung cấp đầy đủ các báo cáo – thống kê cho doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp tự xây dựng động báo cáo – thống kê theo nhu cầu thực tế.