Giải pháp chấm công đặc thù cho ngành Xây dựng

Tương thích với nhiều thiết bị giúp hoàn tất công việc ngay tại công trường xây dựng.

Sử dụng trực tiếp điện thoại di động của quản lý làm máy chấm công bằng nhận diện gương mặt.

Quản lý ca làm việc

Quản lý dễ dàng xếp ca cho hàng loạt nhân viên,

Cho phép nhân viên gửi yêu cầu đăng ký ca làm,

Cho phép nhân viên yêu cầu đổi ca làm cho người khác.

Các yêu cầu của nhân viên sẽ hiện thông báo trên điện thoại của quản lý và có thể được duyệt ngay.

Tích hợp máy chấm công

JeeHR kết nối được mọi loại máy chấm công vân tay, thẻ, khuôn mặt, giọng nói...

Hỗ trợ nhiều máy chấm công cùng lúc, các máy chấm công được kết nối và cập nhật thông tin liên tục lên phần mềm, không cần xuất dữ liệu thông qua trình điều khiển máy chấm công.

Tính lương đa dạng nhiều vị trí

Hệ thống lương trên JeeHR được thiết lập từng bước chặt chẽ, có khả năng đảm bảo các công thức phức tạp nhất tuỳ theo mỗi doanh nghiệp.

Thao tác thiết lập các khoản lương từng bước rất dễ làm quen và kèm theo nhiều tuỳ chọn chỉnh sửa.

Tự động hoá các tác vụ chi tiết để giúp tập trung vào quản lý tổng thể

Giúp cho cả bộ phận quản lý nhân sự và bộ phận quản lý sản xuất:

- Tổng hợp và tính toán dữ liệu chấm công, tính lương trên số lượng nhân sự lớn.

- Hỗ trợ trong việc xây dựng thời gian biểu, phân bổ nhân lực theo các bộ phận để hoàn thành và tối ưu chỉ tiêu sản xuất.

Khách hàng tiêu biểu

Hơn 50,000 người đã tin dùng JeeHR

Phân hệ tính năng

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý nhân sự

Cơ cấu & Sơ đồ tổ chức

Quản lý, thiết lập cơ cấu & tổ chức doanh nghiệp động theo dạng cây. Cho phép người sử dụng có thể sáp nhập hoặc tách các phòng ban, đơn vị.

Hồ sơ nhân viên

Quản lý và hệ thống hóa toàn bộ thông tin hồ sơ nhân viên. Từ hồ sơ cá nhân, bảo hiểm sức khỏe cho đến quá trình luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, ...

Hợp đồng VÀ BẢO HIỂM

Quản lý hợp đồng, gia hạn hợp đồng, theo dõi quá trình đóng các loại bảo hiểm, tăng giảm BHXH, tự động cập nhật thông tin bảo hiểm,...

TÍNH LƯƠNG

Thiết lập công thức tính lương, các khoản lương, phụ cấp, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, bảng chi lương tổng quát...

Ca làm việc & Chấm công

Thiết lập ca làm việc và hình thức chấm công. Cho phép thiết lập nhiều loại ca làm việc và nhiều hình thức chấm công đáp ứng nhu cầu của mọi loại hình doanh nghiệp.

Quản lý yêu cầu

Thiết lập chính sách quản lý và cấp ngày phép cho nhân viên, theo dõi số ngày nghỉ phép, tổng hợp tình hình nghỉ phép, cấu hình duyệt phép, gửi đơn xin nghỉ phép trực tuyến...

Ứng dụng cá nhân

Ứng dụng di động cho nhân viên và quản lý, sử dụng mọi lúc mọi nơi. Phân quyền theo các vị trí khác nhau.

Báo cáo & Thống kê

Cung cấp đầy đủ các báo cáo – thống kê cho doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp tự xây dựng động báo cáo – thống kê theo nhu cầu thực tế.