Chat với chúng tôi

Tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng được thực hiện theo trình tự từng bước rõ ràng, kết hợp giữa phần mềm và website tuyển dụng từ khâu lập kế hoạch tuyển dụng cho tới việc tiếp nhận hồ sơ ứng viên. Hệ thống tự động phân loại, lọc hồ sơ và đồng thời cấp phát tài khoản tự động mời ứng viên đạt yêu cầu tham gia phỏng vấn…

 • Quản lý phiếu yêu cầu tuyển dụng
 • Tạo đợt tuyển dụng
 • Quản lý hồ sơ ứng viên
 • Đăng thông tin tuyển dụng
 • Nhận hồ sơ đăng ký - duyệt ứng viên
 • Cấp tài khoản tự động và gửi email thông báo đến ứng viên đáp ứng yêu cầu vị trí và mời tham gia test IQ, Anh văn.
 • Tự động hóa chấm điểm và gửi mail chúc mừng hoặc cảm ơn đến ứng viên không đạt.
 • Chuyển thông tin ứng viên được tuyển vào danh sách nhân viên.

Mẫu quy trình tuyển dụng thực tập sinh

 • Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng thực tập sinh
 • Đăng tuyển thực tập sinh
 • Mở hệ thống nhận hồ sơ online
 • Nhận hồ sơ thực tập sinh
 • Đóng hệ thống nhận hồ sơ online khi hết hạn
 • Lọc tự động danh sách giới hạn số lượng ứng viên đạt yêu cầu về điểm từ trên xuống.
 • Hẹn lịch phỏng vấn danh sách thực tập sinh đã lọc và cập nhật thông tin đánh giá thực tập sinh.
 • Chuyển danh sách thực tập sinh được tuyển vào danh sách ứng viên thực tập.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi