Chat với chúng tôi

Nhắc nhở

Hệ thống nhắc nhở JeeHR hỗ trợ Doanh nghiệp tùy biến các yêu cầu nhắc nhở nhân sự. Tùy chỉnh bộ thời gian đếm ngược và lựa chọn tập thể/ cá nhân nhận thông báo,…

  • Nhắc nhở sinh nhật
  • Nhắc nhở công việc sắp hết hạn
  • Nhắc nhở ngày phép - đối với nhân viên
  • Nhân viên đến thời hạn gia hạn hợp đồng
  • Nhắc nhở sổ tay công việc của từng nhân viên
  • Khởi tạo thông báo nhắc nhở theo yêu cầu người dùng
  • Nhắc nhở có đơn xin phép đối với người duyệt đơn xin phép

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi