Chat với chúng tôi

Báo cáo

Đối với từng nghiệp vụ nhân sự - JeeHR xây dựng riêng cho Doanh nghiệp từng hệ thống báo cáo khác nhau. Mang đến trải nghiệm tốt nhất trong công tác quản lý và thống kê dữ liệu lâu dài. Ngoài ra, JeeHR hỗ trợ Doanh nghiệp tích hợp các mẫu báo cáo từ ngân hàng, nhà nước,… Thiết lập báo cáo tùy chọn theo đặc thù tổ chức.

Báo cáo nhân sự

 • Danh sách nhân viên theo đơn vị/chi nhánh/khối/phòng ban
 • Danh sách nhân sự tăng mới, thôi việc theo thời gian
 • Danh sách nhân viên có sinh nhật trong tháng
 • Thống kê số lượng theo bằng cấp, độ tuổi
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Thời gian nghỉ việc trung bình
 • Báo cáo tổng số nhân viên, tỷ lệ nam nữ, độ tuổi trung bình
 • Thống kê các trường hợp thuyên chuyển bổ nhiệm
 • Thống kê danh sách nghỉ phép
 • Thống kê danh sách thiếu hồ sơ
 • Thống kê tổng hợp phép năm
 • Thống kê số lượng nhân viên theo chức vụ
 • Thống kê tình hình biến động nhân sự
 • Thống kê thâm niên làm việc

Báo cáo chấm công – Tính lương

 • Danh sách đi trễ, tăng ca
 • In phiếu lương
 • Danh sách đóng thuế thu nhập
 • Bảng lương chuyển khoản
 • Bảng lương tiền mặt
 • Tổng các khoản trừ lương
 • Tổng các khoản thu nhập thêm
 • Lương nhân viên theo thời gian
 • Tổng quỹ lương các tháng, phụ cấp
 • So sánh tổng quỹ lương theo tháng
 • Thống kê cấu trúc lương
 • Số lượng nhân viên đi làm
 • Danh sách xin xác nhận giờ công
 • Bảng lương tổng quát, chi tiết

Báo cáo tuyển dụng

 • Danh sách tất cả ứng viên
 • Danh sách ứng viên đạt kết quả test
 • Danh sách ứng viên trúng tuyển
 • Danh sách nhân viên trong đợt tuyển dụng
 • Danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn
 • Thời gian trung bình tuyển dụng theo từng cấp bậc
 • Tỷ lệ sàng lọc hồ sơ (số hồ sơ đạt/ tổng số)
 • Tỷ lệ sàn lọc hồ sơ sau phỏng vấn lần 1, 2
 • Tổng hợp hiệu quả tuyển dụng
 • In quyết định tuyển dụng

Báo cáo quá trình đào tạo

 • Tổng kết lượng học viên
 • Danh sách các khóa học
 • Kết quả học tập của học viên
 • Tổng kết khóa học
 • Danh sách đào tạo theo giai đoạn
 • Xem danh sách điểm danh lớp học
 • Chi phí đào tạo theo giai đoạn
 • Bảng điểm học viên
 • Danh sách nhân viên được đánh giá cao

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi