Chat với chúng tôi

Chấm công

Nắm bắt được nhu cầu ưu tiên sự thuận tiện, quy trình được đơn giản hóa cũng như linh động trong công tác chấm công - tính lương của Doanh nghiệp. JeeHR mang đến Quý khách hàng tính năng thống kê dữ liệu từ máy chấm công, file chấm công tay. Lập bảng chấm công theo từng chi nhánh/ phòng ban. Thiết lập tham số và kiểm tra công từng ngày,…

Quản lý chấm công

 • Quản lý các loại ngày công
 • Hệ số tăng ca ngày thường, ngày nghỉ, ngày lễ
 • Quản lý chấm công: Tự động chấm công mặc định, tự động chấm công khi nhân viên nghỉ phép
 • Quản lý ca làm việc
 • Quản lý xếp ca làm việc/xếp ca ngày nghỉ
 • Chi phí công tác
 • Import dữ liệu từ máy chấm công
 • Theo dõi dữ liệu chấm công hàng ngày
 • Quản lý chế độ dành cho nhân viên thai sản mới vào làm
 • Quản lý đăng ký tăng ca
 • Quản lý chấm công cho người đi công tác, nghỉ phép
 • Quản lý chấm công cho nhân viên xin vào trễ - ra sớm
 • Chốt công
 • Thống kê danh sách đi làm/vắng/nghỉ phép hàng ngày

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi