Chat với chúng tôi

Bảo hiểm

JeeHR giúp Doanh nghiệp quản lý đầy đủ công tác thống kê các loại bảo hiểm bắt buộc như: BHXH, BHYT, BHTN. Cập nhật bảo hiểm vào bảng lương hàng tháng cho người lao động. Tự động báo tăng, giảm BHXH, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân,…

DANH MỤC BẢO HIỂM VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

  • Số sổ BHXH
  • Số thẻ BHYT
  • Mã khám chữa bệnh
  • Nơi đăng ký khám chữa bệnh - thời gian tham gia bảo hiểm
  • Quá trình đóng các loại bảo hiểm
  • Thông tin bảo hiểm thất nghiệp
  • Quá trình ốm đau, thai sản,…
  • Quản lý khám sức khỏe nhân viên

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi