Chat với chúng tôi

Sơ đồ tổ chức

Hệ thống cho phép quản lý bộ máy tổ chức Doanh nghiệp dưới dạng cây thư mục. Bằng những thao tác đơn giản: Click điền thông tin, kéo thả trực tiếp trên mô hình; cho phép người quản lý kiểm soát số lượng nhân viên định biên và hiện có tại Doanh nghiệp với những thông số cụ thể, chi tiết,...

CÂY THƯ MỤC NHÁNH VÔ TẬN

Mô phỏng 100% cơ cấu Doanh nghiệp, với cây thư mục vô tận - mỗi nhánh có một hoặc nhiều chức vụ đối chiếu thực tế với mô hình Doanh nghiệp. Từ đó, Doanh nghiệp dễ dàng thiếp lập quy trình kiểm duyệt phép cho công nhân viên hoạt động tại tổ chức.

  • Xây dựng và quản lý sơ đồ tổ chức Công ty
  • Quản lý thông tin của từng đơn vị
  • Định biên số lượng nhân sự cần có
  • Thống kê số lượng nhân sự đã có
  • Tổng quỹ lương cứng - lương mềm
  • Điều chuyển đơn vị - nhân sự

Sơ đồ tổ chức – Di chuyển linh động

JeeHR hỗ trợ người dùng tối ưu hóa khả năng sắp xếp và ổn định vị trí nhân sự theo chỉ số định biên trên giao diện trực quan. Với khả năng tùy biến kéo thả, nhân viên nhân sự có thể linh động điều chỉnh nhanh các vị trí chức vụ phù hợp với bộ máy tổ chức thực tế.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi