Chat với chúng tôi

Chức năng khác

Để mang lại sự hài lòng nhất đến Doanh nghiệp. JeeHR luôn tính đến các trường hợp phát sinh yếu tố khách quan. Sau đây là một số tính năng hỗ trợ Doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất trong công tác quản lý bộ máy Doanh nghiệp.

JeeHR_ct_chucnangkhac

  • Theo dõi mô tả công việc
  • Xem bảng chấm công
  • Xem bảng lương cá nhân
  • Gửi đơn xin nghỉ phép online
  • Theo dõi ngày phép
  • Xem sơ đồ tổ chức
  • Cập nhật các quy định của công ty
  • Cập nhật các quy trình của phòng nhân sự
  • ...

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi