Chat với chúng tôi

Phỏng vấn thôi việc

Tính năng phỏng vấn thôi việc - Hỗ trợ doanh nghiệp nhận ý kiến phản hồi từ nhân viên thôi việc. Với từng quy trình cụ thể, Doanh nghiệp có thể thống kê các trường hợp thôi việc, mức độ hài lòng của nhân viên,… Từ đó phát triển nhân viên tài năng tại Doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật

JeeHR_ct_thoiviec_2.png

  • Cập nhật phiếu phỏng vấn thôi việc
  • Xem phiếu phỏng vấn thôi việc
  • Thống kê lý do thôi việc
  • Thống kê số người tham gia
  • Thống kê mức độ hài lòng
  • Danh sách theo lý do thôi việc
  • Danh sách theo mức độ hài lòng
  • Nhân viên sắp thôi việc
  • Danh mục lý do thôi việc
  • Danh mục mức độ hài lòng

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi