Chat với chúng tôi

Đào tạo

Phân hệ quản lý đào tạo giúp Doanh nghiệp quản lý toàn bộ các khóa đào tạo, chi phí đào tạo từng khóa học, từng học viên, định hướng đào tạo cho từng vị trí, đánh giá kết quả đào tạo của từng học viên trong khóa học…

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 • Quản lý danh mục các khóa đào tạo
 • Quản lý chi phí đào tạo của từng học viên trong từng khóa học
 • Quản lý danh mục lớp học
 • Xếp lịch học
 • Quản lý danh sách đăng ký đào tạo
 • Quản lý danh sách đăng ký đã duyệt
 • Quản lý danh mục kỹ năng định hướng đào tạo theo vị trí
 • Xem lịch học của nhân viên
 • Xem quá trình đào tạo của từng nhân viên
 • Kiểm soát thực hiện các bài kiểm tra, các phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo
 • Tra cứu thông tin học viên: thông tin cá nhân, lịch sử học tập – đào tạo
 • Duyệt các nhân viên tham gia khóa học
 • Lập lịch giảng dạy của giảng viên
 • Đánh giá kết quả đào tạo từng học viên
 • Lọc ra danh sách các nhân viên được đánh giá cao để đào tạo thay thế các vị trí cấp cao hơn
 • Nhắc nhở lịch dạy cho giảng viên
 • Nhắc nhở lịch học cho học viên

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi