Chat với chúng tôi

Quản lý tổ chức

QUẢN LÝ HỒ SƠ KHÔNG GIỚI HẠN

Với hơn 30 tính năng quản lý thông tin nhân viên, 50 tính năng hỗ trợ xác lập bộ máy tổ chức. Phân hệ Quản lý tổ chức - Nguồn nhân lực giúp Doanh nghiệp quản lý và thống kê toàn bộ thông tin nhân sự từ hội sở đến các chi nhánh, phòng ban,...

Thiết lập thông tin Doanh nghiệp

 • Thiết lập thông tin doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý và nắm  bắt thông tin một cách chính xác, cụ thể và rõ ràng tránh được những tình trạng sai sót xảy ra. Cụ thể bao gồm có các danh mục như sau : Danh mục đơn vị - cơ cấu tổ chức, danh mục khối - phòng ban - bộ phận, danh mục chức danh - chức vụ, danh mục bệnh viện - ngân hàng, danh mục tỉnh - quận/huyện, danh mục ngày lễ - nghỉ bù lễ, danh mục loại hợp đồng, danh mục dân tộc - tôn giáo, danh mục loại hồ sơ - loại tài sản, danh mục bằng cấp - trường học - ngành học…

QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN, QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

 • Quản lý thông tin cá nhân
 • Loại nhân viên: Toàn thời gian, thử việc, bán thời gian
 • Người quản lý trực tiếp
 • Hình ảnh CBNV - Hộ chiếu/thị thực
 • Trình độ, bằng cấp chuyên môn
 • Quan hệ nhân thân
 • Hợp đồng lao động
 • Quá trình công tác trước khi vào Công ty
 • Quá trình đào tạo
 • Quá trình điều động, bổ nhiệm
 • Tăng giảm lương, phụ cấp
 • Khen thưởng kỷ luật
 • Quá trình đóng bảo hiểm
 • Quản lý nhân viên thôi việc
 • Quản lý kiêm nhiệm
 • Quản lý cấp phát tài sản sử dụng
 • Quản lý hồ sơ cứng nhân viên đã nộp
 • Hỗ trợ lưu trữ các file hợp đồng, quyết định tăng lương,… Dưới dạng file ảnh được scan

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR – Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Kết nối với chúng tôi