Chat với chúng tôi

FBIO

jeehr_ctkh_fbio

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt (FBIO) được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 2003 với chức năng nghiên cứ và ứng dụng khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất - kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp.

Thương hiệu Rừng Hoa Đà Lạt được xây dựng trên nền tảng của: Chất Lượng - Công Nghệ - Dịch Vụ. Công ty CP Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt đã và đang phát triển vững mạnh như vũ bão. Tuy nhiên, chúng tôi kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà mong muốn tạo ra thật nhiều việc làm ổn định, thu nhập cao cho địa phương, để cùng chung tay xây dựng đất nước. Vì vậy hãy cùng chúng tôi xây dựng công ty, xây dựng xã hội và thương hiệu hoa Đà Lạt nổi tiếng về Chất lượng – Công nghệ - Dịch vụ.

  • Địa chỉ: 7A/1 Mai Anh Đào, P. 8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Quy mô triển khai: 500 nhân sự
  • Năm triển khai: 2013
  • Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp...
  • Dự án thực hiện - JeeHR:  Quản lý nguồn nhân lực – Chấm công tính lương

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR - Đồng hành cùng sự thành công của Khách hàng

Kết nối với chúng tôi