Chat với chúng tôi

Sắc Ký Hải Đăng

jeehr_ctkh_skhd

 • Địa chỉ: 79 Trương Định (lầu 2, lầu 3), Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô triển khai: < 400 nhân sự
 • Lĩnh vực hoạt động: 
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm (nông sản thực phẩm, nước, môi trường, sản phẩm công nghiệp)
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường, ô nhiễm không khí và nước
  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Tư vấn về môi trường
 •  Dự án thực hiện - JeeHR:  Quản lý nguồn nhân lực – Chấm công tính lương – Bảo hiểm xã hội – Hệ thống nhắc nhở - Quản lý báo cáo thống kê – Chức năng khác

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

JeeHR - Đồng hành cùng sự thành công của Khách hàng

Kết nối với chúng tôi