Giải pháp quản lý nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản

06/06/2019


SƠ LƯỢC GIẢI PHÁP

ƯU ĐIỂM

  • Quản lý dữ liệu tập trung.
  • Phù hợp các Doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản.
  • Toàn bộ khâu chấm công, xử lý dữ liệu… Được thực hiện tự động.
  • Đồng bộ được toàn bộ dữ liệu chấm công, tính lương của Doanh nghiệp.
iconmail
Đừng bỏ lỡ những bài viết mới
Nhận những thông tin mới nhất của thị trường nhân sự được gửi qua email hàng tuần.