Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019

27/07/2019

Các vấn đề tính toán liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2019 (TNCN) đều rất phức tạp. Do đó, hầu hết người lao động đều sẽ chấp nhận mức thuế đã được tính sẵn tại doanh nghiệp. Để giúp người lao động có thể tự mình kiểm tra mức đóng, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết nhất cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019.

Các vấn đề tính toán liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2019 (TNCN) đều rất phức tạp. Do đó, hầu hết người lao động đều sẽ chấp nhận mức thuế đã được tính sẵn tại doanh nghiệp. Để giúp người lao động có thể tự mình kiểm tra mức đóng, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết nhất cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019.

1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế thu nhập cá nhân 2019 là khoản tiền thuế mà người lao động phải đóng cho nhà nước khi có thu nhập ổn định. Khoản thuế sẽ được trích từ tiền lương của người lao động hoặc các khoản ngân sách khác theo luật định của nhà nước.

Những người lao động có mức thu nhập không cao và chỉ đủ để nuôi sống bản thân sẽ không phải nộp thuế. Thuế TNCN 2019 sẽ được nộp dựa trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế.

Những cá nhân cư trú và không cư trú tại Việt Nam có thu nhập đều là đối tượng phải nộp thuế TNCN.

Cá nhân cư trú và lao động có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam đều phải đóng thuế không phân biệt nơi trả thu nhập.

Cá nhân không cư trú, nếu thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không phân biệt nơi nhận và trả thu nhập) đều sẽ phải chịu thuế TNCN.

2. NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT VỀ THUẾ TNCN

Thời điểm xác định chịu thuế: là thời điểm mà người sử dụng lao động, tổ chức hay cá nhân trả thu nhập cho người có trách nhiệm đóng thuế.

Ví dụ: Tiền lương của tháng 1/2019 sẽ được trả vào tháng 2/2019 thì tính vào thu nhập phải chịu thuế của tháng 2/2019.

Thuế TNCN 2019 là loại thuế được tính theo tháng hoặc theo quý và quyết toán theo năm.

Phương pháp tính thuế TNCN:

  • Đối với người đã ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì thuế thu nhập cá nhân 2019 được tính theo biểu lũy tiến từng phần.
  • Đối với người không ký hợp đồng lao động hoặc ký dưới 3 tháng (có tổng mức thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên) sẽ đóng thuế khấu trừ 10%.
  • Đối với người nước ngoài (không cư trú tại Việt Nam) sẽ xác định mức thuế cần đóng bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương. Khấu trừ 20%, tiền công nhân với thuế suất 20%.

3. CÁCH THỨC TÍNH THUẾ TNCN

CÔNG THỨC TÍNH THUẾ TNCN 2019

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhậpcác khoản miễn thuế (sẽ được cung cấp bên dưới)
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuếCác khoản giảm trừ Thuế TNCN phải nộpThu nhập tính thuế x Thuế suất Những bước tính thuế thu nhập cá nhân 2019 cơ bản

       Bước 1: Xác định tổng thu nhập, bao gồm tất cả các khoản tiền lương, phụ cấp, tiền công

       Bước 2: Xác định các khoản được miễn thuế theo luật định

       Bước 3: Tính thuế người lao động phải chịu theo công thức (a)

       Bước 4: Xác định những khoản được giảm trừ

       Bước 5: Tiếp tục tính thuế theo công thức (b)

       Bước 6: Tính thuế TNCN mà người lao động phải nộp theo công thức (c)

4. NHỮNG KHOẢN ĐƯỢC MIỄN ĐÓNG THUẾ TNCN

Để tính được chính xác mức thuế thu nhập cá nhân 2019 cần đóng, người lao động cần biết được những khoản được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân như sau:

Những khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng hay nhận thừa kế, được tặng cho bất động sản giữa những người có quan hệ huyết thống, gia đình (chồng và vợ, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ,…)

Thu nhập từ việc được chuyển nhượng nhà ở, đất và tài sản gắn với đất ở cá nhân trong trường hợp người này chỉ có 1 nhà ở, đất ở duy nhất.

Phần tiền lương làm thêm vào ban đêm hay thêm giờ được trả cao hơn lương ban ngày, theo quy định pháp luật. 

Thu nhập từ các khoản lãi gửi tại ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ,…

Một số khoản không chịu thuế thu nhập cá nhân 2019 khi tính thuế:

Các khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca không quá 730.000 đồng/tháng. Các khoản tiền phụ cấp trang phục không quá 5.000.000 đồng/năm (sẽ miễn toàn bộ thuế nếu phụ cấp dưới dạng hiện vật). Các khoản tiền điện thoại, xăng,… theo quy chế doanh nghiệp.

5. NHỮNG KHOẢN ĐƯỢC GIẢM TRỪ

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân 2019 được quy định tại điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi và bổ sung bao gồm:

Giảm trừ gia cảnh: các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương và kinh doanh, tiền công thì sẽ tính phí giảm trừ gia cảnh 1 lần vào tổng thu nhập từ các khoản trên.
Để xét giảm trừ gia cảnh, cá nhân phải làm thủ tục xác nhận và hồ sơ chứng minh cho cơ quan phụ trách.

Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm. quỹ hưu trí tự nguyện. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp cho công tác từ thiện, nhân đạo và khuyến học.

 

Phía trên là những thông tin cần thiết về cách thức tính thuế và các khoản thuế được miễn hoặc giảm cho mỗi cá nhân người lao động trong từng trường hợp cụ thể. Mong rằng những thông tin được cung cấp ở trên sẽ hữu ích cho bạn trong việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân 2019.

 

iconmail
Đừng bỏ lỡ những bài viết mới
Nhận những thông tin mới nhất của thị trường nhân sự được gửi qua email hàng tuần.