Chat với chúng tôi

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ PHẦN MỀM

JeeHR - Giúp Doanh nghiệp quản lý nhân sự hiệu quả, đầy đủ tính năng, chi phí hợp lý

FREE

0

VND/ NGƯỜI/ NĂM
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Bảo hiểm xã hội: thông tin, báo cáo tăng giảm
 • Theo dõi nghỉ phép
 • Cấp hạn mức phép
 • Thiết lập cấp hạn mức phép năm tự động
 • Quản lý chấm công
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý tính lương nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý đánh giá
 • Báo cáo thông kê (theo module)
 • Quản lý nhiều chi nhánh phân quyền trên chi nhánh
 • Thông báo, nhắc nhỡ qua email
 • Duyệt phép online
 • Chức năng dành cho nhân viên: xem thông tin, theo dõi phép cá nhân
 • Thêm báo cáo (chí phí phụ thuộc từng báo cáo)
 • Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu (chi phí tùy theo yêu cầu cụ thể)
 • Thêm form
 • Live chat
 • Email
 • Phone

BASIC

119.000

VND/ NGƯỜI/ NĂM
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Bảo hiểm xã hội: thông tin, báo cáo tăng giảm
 • Theo dõi nghỉ phép
 • Cấp hạn mức phép
 • Thiết lập cấp hạn mức phép năm tự động
 • Quản lý chấm công
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý tính lương nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý đánh giá
 • Báo cáo thông kê (theo module)
 • Quản lý nhiều chi nhánh phân quyền trên chi nhánh
 • Thông báo, nhắc nhỡ qua email
 • Duyệt phép online
 • Chức năng dành cho nhân viên: xem thông tin, theo dõi phép cá nhân
 • Thêm báo cáo (chí phí phụ thuộc từng báo cáo)
 • Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu (chi phí tùy theo yêu cầu cụ thể)
 • Thêm form
 • Live chat
 • Email
 • Phone

ESSENTIAL

139.000

VND/ NGƯỜI/ NĂM
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Bảo hiểm xã hội: thông tin, báo cáo tăng giảm
 • Theo dõi nghỉ phép
 • Cấp hạn mức phép
 • Thiết lập cấp hạn mức phép năm tự động
 • Quản lý chấm công
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý tính lương nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý đánh giá
 • Báo cáo thông kê (theo module)
 • Quản lý nhiều chi nhánh phân quyền trên chi nhánh
 • Thông báo, nhắc nhỡ qua email
 • Duyệt phép online
 • Chức năng dành cho nhân viên: xem thông tin, theo dõi phép cá nhân
 • Thêm báo cáo (chí phí phụ thuộc từng báo cáo)
 • Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu (chi phí tùy theo yêu cầu cụ thể)
 • Thêm form
 • Live chat
 • Email
 • Phone

PROFESSIONAL

179.000

VND/ NGƯỜI/ NĂM
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Bảo hiểm xã hội: thông tin, báo cáo tăng giảm
 • Theo dõi nghỉ phép
 • Cấp hạn mức phép
 • Thiết lập cấp hạn mức phép năm tự động
 • Quản lý chấm công
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý tính lương nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý đánh giá
 • Báo cáo thông kê (theo module)
 • Quản lý nhiều chi nhánh phân quyền trên chi nhánh
 • Thông báo, nhắc nhỡ qua email
 • Duyệt phép online
 • Chức năng dành cho nhân viên: xem thông tin, theo dõi phép cá nhân
 • Thêm báo cáo (chí phí phụ thuộc từng báo cáo)
 • Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu (chi phí tùy theo yêu cầu cụ thể)
 • Thêm form
 • Live chat
 • Email
 • Phone

ENTERPRISE

249.000

VND/ NGƯỜI/ NĂM
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Bảo hiểm xã hội: thông tin, báo cáo tăng giảm
 • Theo dõi nghỉ phép
 • Cấp hạn mức phép
 • Thiết lập cấp hạn mức phép năm tự động
 • Quản lý chấm công
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý tính lương nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý đánh giá
 • Báo cáo thông kê (theo module)
 • Quản lý nhiều chi nhánh phân quyền trên chi nhánh
 • Thông báo, nhắc nhỡ qua email
 • Duyệt phép online
 • Chức năng dành cho nhân viên: xem thông tin, theo dõi phép cá nhân
 • Thêm báo cáo (chí phí phụ thuộc từng báo cáo)
 • Chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu (chi phí tùy theo yêu cầu cụ thể)
 • Thêm form
 • Live chat
 • Email
 • Phone

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng phát triển giá trị Doanh nghiệp của bạn

Kết nối với chúng tôi